Fedi Photo

Fedi Photo

Cláusula de Privacidade

A información da conta incluíndo nome de usuaria, dominio da instancia e o token OAuth gárdanse no dispositivo nun ficheiro chamado settings.json. Ó eliminar a app esta información é eliminada.

As fotos gárdanse no dispositivo e publícanse no fediverso. Na configuración podes establecer se as queres borrar, copiar ou mover á carpeta Pictures de Android.

A compartición da localización é optativa. A lonxitude e latitude extráense da fotografía utilizando ExifInterface só se escolleches gardar a localización nas túas fotografías nos axustes da cámara. Podes configurar a publicación da localización utilizando dous argumentos de formato %.5f.

Compartir a marca horaria da foto tamén é optativo. Podes modificar o formato usando sintaxe Simple Date Format de Java.

Todo é transmitido con SSL.


Permisos requeridos

  • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
  • android.permission.CAMERA
  • android.permission.INTERNET
  • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
  • android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
  • android.permission.WAKE_LOCK
  • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE